DateTime parsimisesta

format specifier selite
yy,yyyy vuodet
M, MM kuukaudet
d, dd päivät
H, HH tunnit
m, mm minuutit
s, ss sekunnit
f,ff,fff,ffff sekunnin murto-osa (eri tarkkuuksia)
\” teksti
teksti
: aika-erotin
/ päivämäärä-erotin

Lisää tietoa löytyy MSDN:stä:

Standard DateTime Format Strings
Custom DateTime Format Strings

Yleisimpiä formaatteja

yyyy’.’MM’.’dd
yyyy’-’MM’-’dd
yyyy’-’MM’-’dd’ ’HH’-’MM’-’ss
yyyy’-’MM’-’dd’ ’HH’:’MM’:’ss

yyyyMMdd
dd’.’MM’.’yyyy
dd’-’MM’-’yyyy’ ’HH’:’MM’:’ss
ddMMyyyy

Mainokset

msxml4 ongelmanratkaisua

Jos käy niin, että msxml4 sp2 kirjastoa käytettäessä dokumentin loadaus onnistuu näennäisesti oikein (ei herjoja) mutta documentElement on null/nothing, saattaa syynä olla parseError

  1: set source2 = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument.4.0")
  2: source2.async = false
  3: source2.load("c:files.xml")
  4: set sourceRoot2 = source2.documentElement
  5: 'nyt tässä vaiheessa sourceRoot2 on nothing,'mutta source2 ei ole.
  6: 'tarkasta aina parseError seuraavasti
  7: if source2.parseError then
  8:  response.write source2.parseError.reason
  9:  response.end
 10: end if
 11: ...


Minulla oli eräs tilanne, että xml oli linkattu schemaan xsi:noNamespaceSchema attribuutilla, ja msxml tarkasti automaattisesti xmlää schemaa vasten. Vastaisuudessa kyllä laitan aina virheentarkistukset niin ei tarvitse tulkita outoja virheilmoituksia.