ASP.NET Tracing ja System.Diagnostics Tracing

Miten saada ASP.Netin trace logit ylös?

Pitää kääntää sivut käyttäen trace define-vipua eli seuraavat attribuutit pitää lisätä kääntäjille (system.codedom/compilers/compiler) web.config-asetustiedostossa

c#: compilerOptions="/d:TRACE"

vb:compilerOptions="/d:Trace=true"

Sen lisäksi tietenkin tracekuuntelijat:

<system.diagnostics>
<trace autoflush="true">
<listeners>
<add name="WebPageTraceListener"
type="System.Web.WebPageTraceListener, System.Web, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
<add name="TestTracer"
type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener, System, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
initializeData="Asptesttrace.log" />
</listeners>
</trace>

lähde:

Walkthrough: Integrating ASP.NET Tracing with System.Diagnostics Tracing

Mainokset

BackgroundWorker ei kaappaa poikkeuksia DoWork-metodin sisällä jos ohjelmaa ajetaan debug-moodissa VS:llä

BackgroundWorker ei kaappaa poikkeuksia DoWork-metodin sisällä jos ohjelmaa ajetaan debug-moodissa VS:llä. Poikkeuksethan pitäisi pystyä käsittelemään RunWorkerCompleted-eventhandlerin avulla (e.Error)

Syynä on se, että VS on kovin innokas varastamaaan lentävän poikkeuksen.

Korjaus:Jotta ohjelma käyttäytyisi debug-moodissa kuten release-moodissa pitää DoWork-metodi koristella [System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()] attribuutilla. esim

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
void worker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
{

}

lähde:

BackgroundWorker unhandled error – MSDN Forums

ASP.NET MVC Preview 2

Latasin ja asensin MVC Preview 2:n (saatavilla asp.net -sivulta). Release noteissa sanotaan ettei toimi asp.net AJAX:n kanssa.

Harmi.

sen verran iso puute tuo on, että en tiedä jaksaako leikkiä tuolla pidempään.

featureita, jotka pisti kuitenkin silmään:

  • Viewien cacheaminen yhdellä koodi-attribuutilla.
  • helppo unit testaus

Virallista RTM-päivää ei MVC:lle ole, veikattu on 2008Q3-Q4.

DateTime parsimisesta

format specifier selite
yy,yyyy vuodet
M, MM kuukaudet
d, dd päivät
H, HH tunnit
m, mm minuutit
s, ss sekunnit
f,ff,fff,ffff sekunnin murto-osa (eri tarkkuuksia)
\” teksti
teksti
: aika-erotin
/ päivämäärä-erotin

Lisää tietoa löytyy MSDN:stä:

Standard DateTime Format Strings
Custom DateTime Format Strings

Yleisimpiä formaatteja

yyyy’.’MM’.’dd
yyyy’-’MM’-’dd
yyyy’-’MM’-’dd’ ’HH’-’MM’-’ss
yyyy’-’MM’-’dd’ ’HH’:’MM’:’ss

yyyyMMdd
dd’.’MM’.’yyyy
dd’-’MM’-’yyyy’ ’HH’:’MM’:’ss
ddMMyyyy